Servicii oferite

Avem o experiență de 15 ani în domeniul administrării imobilelor, suntem la curent cu modificările legislative și vă acordam asistență pentru eventualele probleme ce pot aparea. Pentru Cluj-Napoca și Floresti oferim servicii de administrare a imobilelor atât pentru blocuri de apartamente cât și pentru locuințe individuale, case, duplexuri. Oferta cuprinde:

– întocmirea statutului asociației;
– întocmirea acordului de asociere;
– întocmirea procesului-verbal, tabelelor cu semnături și cererilor;
– ridicarea CF-ului colectiv de la Cartea Funciară;
– depunerea actelor la Judecătorie;
– depunerea actelor la Administrația Financiară pentru C.U.I.
– ridicarea de la furnizori a facturilor și plata acestora;
– calcularea,întocmirea și afișarea listelor lunare de plată privind cheltuielile de întreținere;
– întocmirea și completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului fond rulment, registrului fond reparații, registrului pentru evidența fondului de penalități, registrului pentru evidența sumelor speciale(chirii);
– somarea restanțierilor și acționarea în judecată a rău platnicilor;
– calcularea și încasarea penalităților conf. Legii 196/2018 și a sistemului aprobat de Adunarea Generală a Asociației de Proprietari;
– editarea statelor de plată pentru personalul angajat al asociației;
– plata impozitului și a contribuțiilor datorate de asociație pentru personalul angajat;
– depunerea online cu semnătură electronică a declarațiilor fiscale pentru angajații asociației;
– punerea la dispoziția Comitetului Executiv al asociației a situației soldurilor de casă a asociației, de la data preluării administrației și până la data solicitată;
– întocmirea și prezentarea anuală în Adunarea Generală a asociației a raportului privind administrarea imobilului pentru anul precedent;
– coordonarea femeii de serviciu sau a firmelor de curățenie;
– colaborarea cu furnizorii de utilități pentru remedierea problemelor în cel mai scurt timp;
– procurarea de mijloace materiale necesare pentru întreținerea și reparațiile curente ale elementelor proprietății comune;
– angajarea și urmărirea realizării contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru reparații sau inchirierea unor spații din proprietatea comună;
– supravegherea execuției lucrărilor de reparații și întreținere și participarea la recepția lor;
– informarea permanentă a asociației cu privire la legislația în domeniu.

Servicii executate de firme colaboratoare:
– curățenia în spații comune și în spațiul verde din jurul imobilului;
– întreținerea instalațiilor sanitare și electrice;
– executarea de zugrăveli în spațiile comune, hidroizolații

Tariful nostru este de aprox 15- 19 ron/apartament, însă pentru fiecare client în parte vom face o ofertă personalizată, în funcție de mai mulți factori (locatia imobilului, modul de contorizare a apartamentelor, litigiile existente, restanțele si procedurile juridice in curs etc) iar optional putem asigura si serviciul de citire apometre (4-5 ron/ap). Pentru blocurile noi, unde se semneaza contract de administrare cu o durata de cel putin 1 an nu percepem comision la înființarea asociației de proprietari!